Diensten

Ecomass begeleidt de transitie van energiesystemen die opereren op fossiele brandstoffen, naar duurzame systemen die gebouwen onafhankelijk maken van energieleveranciers. Hierbij wordt gebruik gemaakt van onuitputtelijke bronnen zoals wind, zon en biomassa.

Concreet betekent dit:

  • In kaart brengen van het huidige energieverbruik
  • Haalbaarheidsonderzoek naar de inzet van hernieuwbare energie
  • Projectmanagement
  • Uitvoering van de energietransitie

 

In de praktijk

Klik hieronder voor projecten die Ecomass in de afgelopen jaren heeft uitgevoerd.

Bekijk de voorbeelden