Referenties

Gemeente Binnenmaas

Gemeente Binnenmaas

Haalbaarheidstudie

Vervanging van een gasgestookte cv-installatie in een zwembad door een biomassaketel.

Ecomass heeft voor gemeente Binnenmaas de haalbaarheid onderzocht voor het toepassen van een houtgestookte verwarmingsinstallatie, aangezien de 25 jaar oude cv-ketel aan vervanging toe was. Hieruit bleek dat het praktisch mogelijk is de houtinstallatie in de bestaande situatie toe te passen.

Door het gebruik van hout reduceert gemeente Binnenmaas KG CO2 en verdient de installatie zich binnen 7 jaar terug.

Natuurmonumenten

Natuurmonumenten

Haalbaarheidstudie

Smeerling te Onstwedde

Ecomass heeft de opdracht ontvangen voor het uitvoeren van een haalbaarheidstudie om de 8 boerderijen in het beschermde dorpsgezicht van Smeerling (waarvan er 2 in eigendom zijn van Natuurmonumenten) collectief met een biomassa installatie te verwarmen.

Samen Groen

Samen groen

Samenwerking

Teylingen Samen Groen

Ecomass onderzoekt de verduurzaming van 340 woningen in de wijk Teylingen. Verduurzaming vind plaats door het toepassen van PV panelen-Isolatie-Beglazing.

Provincie Gelderland

Provincie Gelderland

Haalbaarheidstudie

Centrale energievoorziening voor camping Het Beloofde Land

Ecomass heeft in opdracht van de provincie een haalbaarheidstudie gedaan naar verschillende energieconcepten die passen binnen de infrastructuur van camping Het Beloofde Land. Deze energieconcepten zijn:

  • Een centrale houtketel met grondleidingen naar de verschillende afnemers
  • Zonenergie voor de afgelegen wasruimtes
  • Bio-generator voor centrale elektriciteit- en warmte-opwekking.

Theo Pouw Utrecht

Theo Pouw Utrecht

Haalbaarheidstudie

Centrale warmtevoorziening gestookt met afvalhout

Voor Theo Pouw heeft Ecomass de haalbaarheid onderzocht om de kantoren en hallen te voorzien van warmte, afkomstig van een houtketel die wordt gestookt met afvalhout. Dit hout wordt gewonnen uit de bouwgrond, -zand en –afval dat Theo Pouw verwerkt.

Heja Projectontwikkeling

Heja Projectontwikkeling

Engineeringopdracht

Toepassing houtgestookte installatie van 1200 KW

Ecomass heeft voor deze projectontwikkelaar de energievoorziening ontworpen. De 366 appartementen die verdeeld zijn over 4 gebouwen, worden verwarmd door middel van houtpellets. Deze pellets worden in een ondergrondse bunker opgeslagen en van daaruit automatisch naar de ketel getransporteerd. De energievoorziening is ontwikkeld in samenwerking met de ontwikkelaar bouwer, gemeente Breda en de brandweer. Ecomass is de spin in het web binnen deze complexe vraagstelling betreffende de bouw- en milieuvergunning voor houtcentrales in een binnenstedelijke omgeving.

Particulier

Particulier

Projectmanagement / engineeringopdracht

Toepassing van luchtgekoelde warmtepomp woonhuis

De opdrachtgever wil zijn woonhuis uitrusten met duurzame energievoorziening. Ecomass geeft verschillende opties aan op het gebied van warmte- en koude-opwekking in combinatie met een gebalanceerd ventilatiesysteem. Het gekozen systeem bestaat uit een watergekoelde warmtepomp die wordt aangesloten op de vloerverwarmingsinstallatie. Daarnaast wordt de woning voorzien van een gebalanceerd ventilatiesysteem dat zorgt voor warmteterugwinning.
Ecomass is door de opdrachtgever aangesteld om tijdens de bouw zorg te dragen voor het projectmanagement.